PyCon APAC 2013 Management team

Staff

  Name Twitter Facebook
Chairperson Manabu Terada @terapyon terapyon
Vice-Chairperson Shoma Hosaka @shomah4a  
  Yoji Takeuchi @ytakeuch  
Treasurer Takayuki Shimizukawa @shimizukawa shimizukawa
Program Management Hirotaka Hata @flag_boy hata.hirotaka
  Hirotaka Kawata @hktechno hktechno
Sponsorship Management Fumikazu Kiyota @kiyotaman  
  Mamiko Tsuda   mamiko.tsuda.1
Administration Takanori Suzuki @takanory takanory.net
  Keiji Matsuzaki @xga Keiji Futoase Matsuzaki
Venue Management Tomonori Wakabayashi   tomonori.wakabayashi.81
  Teruo Tanaka    
  Kosei Kitahara @Surgo Surgo
  Natsu @natsu_bm  
Liaison Ian Lewis @IanMLewis Ian Lewis
  Iqbal Abdullah @iqbalabd Iqbal Abdullah
Public Relations Ryuji Tsutsui @ryu22e ryu22e
Catering Tomohiro Nakamura    
Website Kenjiro Kosaka @inoshiro kenjiro.kosaka
Design Fumichika Kinoshita @kinofumi fumichika.kinoshita
Party Ryoichiro Kamiya @ryokamiya ryoichiro.kamiya
Committee Members Riko Imazu @RicoImazu rico.imazu